FAQ บริการ

1. การให้บริการด้าน วีซ่า ของ Visatogo ต่างจากที่อื่นอย่างไร

วีซ่าทูโก สามารถติดต่อเพื่อดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ การดำเนินงานเป็นการเตรียมตั้งแต่ขั้นตอนแรก วิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า จัดเตรียมเอกสาร จองคิวยื่น รวมถึงอำนวยความสะดวกพายื่น* ทั้งนี้ในการดำเนินงาน วีซ่าทูโก ได้มีบริการเสริม ได้แก่ แปลเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม หรือแม้กระทั้งทำแผนเที่ยว ทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ สะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนทุกบริการ จบในที่เดียว

2. Visatogo ช่วยให้ลูกค้าได้ วีซ่า อย่างไร

วีซ่าทูโก ช่วยในเรื่องการวิเคราะห์โปรไฟล์ของลูกค้า และวางแผนการขอ วีซ่า ให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับวีซ่าค่อนข้างสูง

3. ควรเลือกแพคเกจไหนดี

วีซ่าทูโก มีแพคเกจแบ่งออกเป็น 4 แพคเกจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

แพคเกจ Standard–สำหรับลูกค้าที่ต้องการการบริการขั้นพื้นฐานในเรื่องการกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดหมายวันสัมภาษณ์กับทางสถานทูต 

แพคเกจ Plus –สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของการกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร แปลเอกสารราชการ 4 รายการ และนัดหมายวันสัมภาษณ์กับทางสถานทูต 

แพคเกจ Exclusive –สำหรับลูกค้าที่ต้องการลดความยุ่งยากในการเตรียมความพร้อมในการจัดเอกสาร แปลเอกสารราชการ จองตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วโชว์) จองโรงแรม บริการแนะแนวทางการนำเสนอต่อสถานทูตให้ดูมั่นใจและน่าเชื่อถือ  

แพคเกจ VIP –สำหรับลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจ ความถูกต้อง และต้องการลดขั้นตอนในการเตรียมงานทั้งหมด อาทิเช่น การกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร แปลเอกสาร รับรองเอกสาร นัดหมายวันสัมภาษณ์กับสถานทูต จองตั๋วเครื่องบิน–โรงแรม รวมถึงการยื่นและรับผลวีซ่า

**สำหรับบริการ VIP หากลูกค้ารับบริการจากวีซ่าทูโกครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน วีซ่าทูโกยินดีดูแลให้อีกครั้งโดยไม่คิดค่าบริการ (ในกรณีนี้ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมสถานทูตอีกครั้งด้วยตนเอง)

4. Visatogo รับประกันผลวีซ่าได้ไหม

การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น บริษัทไม่มีอำนาจในการการันตีวีซ่าให้แก่ลูกค้า  หรือเจรจากับทางสถานทูตเพื่อให้ออกวีซ่าแก่ลูกค้าได้

วีซ่าทูโก เป็นผู้ดูแลในส่วนของการนำเสนอข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น 

5. Visatogo สามารถออกใบกำกับภาษีได้ไหม

Visatogo จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย จึงสามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้ เพียงแค่ลูกค้าแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่

6. วันและเวลาดำเนินการของ Visatogo เป็นอย่างไร

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาทำการ 9.00 – 17.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สาขาต่างจังหวัด

วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำการ 9.00 – 18.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์