วีซ่าออสเตรเลีย

รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย พัทยา

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า ออสเตรเลีย

 • ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS ประจำกรุงเทพมหานคร
 • ที่ตั้ง : อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
 • เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.00 น. วันจันทร์ และ วันพุธ*

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS ประจำจังหวัดเชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
 • เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์ : 08.30-14.30 น

สถานทูตออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 181 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Visatogo Korat วีซ่าทูโก โคราช

รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย

คำอธิบาย

การเดินทางไปต่างประเทศของคนไทย จำเป็นจะต้องมีวีซ่าเพื่ออนุญาตเข้าประเทศ ปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยคือไม่ทราบขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าแต่ละประเภท ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารหรือขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่ถูกต้องและถูกปฏิเสธออกมา หรือการเลือกยื่น ผิดประเภทของวีซ่าและหากนำเสนอเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาดการวางแผนที่ดี ผู้สมัครบางคนอาจโดน Blacklist จากสถานทูต

Visatogo เราเป็นมืออาชีพในการปรึกษายื่นขอวีซ่า ด้วยประสบการณ์เราให้คำแนะนำ การวางแผนในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร การเงิน การงาน รวมถึงรายละเอียดของผู้สนับสนุนการเดินทาง (Sponsor) เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า การแปลเอกสาร ประกันการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม โปรแกรมท่องเที่ยว จดหมายแนะนำตัวหรือจดหมายชี้แจงเป็นรายบุคคล ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการยื่นในปัจจุบัน รวมถึงการซ้อมสัมภาษณ์ให้กับผู้สมัคร สร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร

หากคุณต้องการยื่นวีซ่า และกังวลในเรื่องของขั้นตอน ประเภท การเงิน การงาน และเอกสารต่างๆ ให้ประสบการณ์ Visatogo ของเรา ช่วยคุณ

ขั้นตอนการทำงานกับ Visatogo
 1. เราให้คำปรึกษาฟรี ในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภทจากเจ้าหน้าที่ Call center
 2. เลือกแพคเกจบริการที่ผู้สมัครต้องการและชำระเงิน
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารจะสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor) และแจ้งรายการเอกสาร
 4. ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารและส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารเพื่อดำเนินการ กรอกฟอร์ม – จองคิว – แปลเอกสาร- จองตั๋วเครื่องบิน – จองโรงแรม – โปรแกรมเดินทาง – ประกันภัยการเดินทาง – เขียนจดหมาย – ซ้อมสัมภาษณ์
 5. พายื่น – รับผล
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยว คือ วีซ่าที่เดินทางระยะสั้น จุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร การเงิน การงาน รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และโปรแกรมเดินทางที่ชัดเจนต่อสถานทูต รายการเอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าเยี่ยมเยือนออสเตรเลีย

วีซ่าเยี่ยมเยือน คือ วีซ่าที่ผู้สมัครมีจุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวโดยมีผู้สนับสนุน (Sponsor) ที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย อาทิ แฟน เพื่อน ครอบครัว ซึ่งผู้สมัครต้องโชว์หลักฐาน การเงิน การงานในประเทศให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารสำคัญของผู้เชิญและหนังสือเชิญ (สำคัญมาก) โดยระยะเวลาที่จะได้สูงสุดคือ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน (ตามสถานะผู้สมัคร) โดยพำนักสูงสุดได้ครั้งละ 3 เดือน การยื่นวีซ่าประเภทนี้ ต้องยื่นผ่าน VFS จองคิวยื่น ยื่นด้วยตัวเองเพื่อทำไบโอเมตทริกซ์ (พิมพ์ลายนิ้วมือ) และรอผลพิจารณาประมาณ7-15 วันทำการ

รายการเอกสารยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน
 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบฟอร์ม 1419
 3.  รูปถ่าย
 4. เอกสารการเงิน
 5.  เอกสารการงาน
 6. ตั๋วเครื่องบิน
 7. จดหมายเชิญจากผู้สนับสนุน
 8. เอกสารการเงิน การงานจากผู้สนับสนุน
 9. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน (สำคัญมาก)

*สำคัญ วีซ่าประเภทนี้ ผู้สมัครจะติดเงื่อนไข (ประเทศออสเตรเลีย) 8101 – NO WORK คือ ไม่สามารถทำงานได้ 8201 – MAX 3 MONTHS STUDY คือ เป็นวีซ่าที่สามารถเรียนภาษาได้สูงสุด 3 เดือน 8503 – NO FURTHER STAY คือ ไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่า ขณะพำนักในประเทศออสเตรเลียได้

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น(FiancéeVisa) วีซ่าแต่งงาน(Spouse Visa, Settlement Visa )

วีซ่าคู่หมั้น ออสเตรเลีย

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าคู่หมั้น เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าคู่หมั้นได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าคู่หมั้น นั้น ทางคู่หมั้นฝ่ายไทย( Thai citizen) จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล ไทย- อังกฤษ ละต้องรับรองเอกสารการแปลที่กงสุลไทย จะต้องตรวจสุขภาพ ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจประเทศไทย กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร ทั้งการงาน การเงิน รวมถึงเอกสารคู่สมรส (Citizen) การเงิน การงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และ ใบจองจดทะบียสมรส ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ สำคัญคู่สมรสต้องแสดงรายได้และการสียภาษี ครบถ้วน

บริการของเรา หลังจากเริ่มงานแล้ว ทาเราสัมภาษณ์ข้อมูลเชองลึก ทั้งสองฝ่าย เพื่อกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้งสองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ เมื่อได้รับเอกสารจากจากคุณ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง นำเอกสารแปลไทย- อังกฤษ และนำไปรับรองกงสุลไทย กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร วิเคราะห์ แนะนำ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางคุณ ก่อนยื่นเอกสารทางเราจะนัดลูกค้าคุณมา ซักซ้อมอมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารก่อนยื่น ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าพาไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน VFS หลังจากยื่น รอประมาณ 30 วัน เพื่อทำการไปตรวจสุขภาพยังโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด โดยจะมีเจ้าที่เราไปให้บริการ ผลอนุมัติรอเวลา 30-90 วัน ตามเงื่อนไขพิจารณาสถานทูต ขณะรอพิจาณาวีซ่า คุณสามารขอวีซ่าเยี่ยมเยือนได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต โปรดตรวจสอบ

วีซ่าแต่งงาน ออสเตรลีย

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าแต่งงาน เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าแต่งงานได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าแต่งงาน นั้น ทางคุณทั้งสองต้อง จดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย ก่อนยื่นวีซ่าแต่งงาน ซึ่งคุณต้องเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อมาขอใบรับรองโสด จากทางสถานทูตล้วนำไปแปล รับรองกงสุลไทย แล้วนำไปจดทะเบียนสมรสที่ยังสำนักงานเขต หลังจากจดทะเบียสมรสแล้ว คุณสามารถเดินทางกลับประเทศคุณได้ และเริ่ม ดำเนินการขอวีซ่แต่งงานได้ ภรรยาคุณ( Thai citizen) จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล ไทย- อังกฤษ จะต้องตรวจสุขภาพ สอบภาษาพื้นฐาน ตามเงือนไข กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร ทั้งการงาน การเงิน รวมถึงเอกสารคู่สมรส ( Australian Citizen) การเงิน การงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และ ใบจองจดทะบียสมรส ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ สำคัญคู่สมรสต้องแสดงรายได้และการสียภาษี ครบถ้วน

บริการ ของเรา หลังจากเริ่มงานแล้ว ทางเราจะกำหนดการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ

 1. ขั้นตอนการจดทะเบียสมรสในประเทศไทย
 2. ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน

1 .ขั้นตอนการจดทะเบียสมรสในประเทศไทย หลังจากเริ่มงงาน เราให้รายการเอกสาร ในการจดทะเบียนสมรสให้กับคุณทั้งคู่ ทำนัดหมายคิวยื่นเข้าสถานทูต เพื่อ“หนังสือรับรองความเป็นโสด” ก่อนคุณเดินทางมาประเทศไทย (คิวเข้าสถานทูตควรนนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน) เมือคุณเดินทางมายังประเทศไทย ทางเราจะนัดหมายเข้าสำนักงาน เพื่อ กรอกฟอร์ม “หนังสือรับรองความเป็นโสด” และพาคุณเข้าสถานทูต ตามคิวนัดหมายไว้ หลังจากได้รับ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” จากทางสถานทูตแล้ว เราจะนำไปแปล และรับรองเอกสารจากกงสุลไทย ใช้เวลา 3-5 วันทำการ เมื่อได้รับเอกสารที่แปลไทยแล้ว ทางเราจะพาคุณทั้งคู่ไปยังสำนักงานเขต เพื่อจดทะเบียนสมรส โดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ ล่าม ไปกับคุณ ในส่วนพยานคนไทย ที่ต้องพาไปนั้น เป็นไปต่ามเงือนไขทางบริษัทฯ

2. ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน หลังจากจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยแล้ว ทาเราสัมภาษณ์ข้อมูลเชองลึก ทั้งสองฝ่าย เพื่อกำนหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้งสองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ เมื่อได้รับเอกสารจากจากคุณ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง นำเอกสารแปลไทย- อังกฤษ และนำไปรับรองกงสุลไทย กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร วิเคราะห์ แนะนำ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางคุณ ก่อนยื่นเอกสารทางเราจะนัดลูกค้าคุณมา ซักซ้อมอมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารก่อนยื่น ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าพาไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน VFS หลังจากยื่น รอประมาณ 30 วัน เพื่อทำการไปตรวจสุขภาพยังโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด โดยจะมีเจ้าที่เราไปให้บริการ ผลอนุมัติรอเวลา 30-90 วัน ตามเงื่อนไขพิจารณาสถานทูต ขณะรอพิจาณาวีซ่า คุณสามารขอวีซ่าเยี่ยมเยือนได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต โปรดตรวจสอบ