วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา K1 ระยะเวลา อายุวีซ่า ขั้นตอน ข้อกำหนด มีอะไรบ้าง

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา K1 ระยะเวลา อายุวีซ่า ขั้นตอน ข้อกำหนด มีอะไรบ้าง

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา คืออะไร

วีซ่า K1ประเทศไทย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณ (หากคุณเป็นพลเมืองอเมริกัน) สามารถพาคู่หมั้นชาวไทยของคุณไปสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งงาน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว คู่หมั้นของคุณมีเวลา 6 เดือน ที่จะสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาคู่หมั้นชาวไทยของคุณควรแต่งงานภายใน 90 วันและยื่นขอปรับสถานะ หากคุณไม่ได้แต่งงานคู่หมั้นชาวไทยของคุณควรออกจากประเทศก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ

 

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) คืออะไร

* คุณจะต้องเป็นพลเมืองชาวอเมริกัน สำหรับการขอ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)

* คุณจะต้องเคยพบหน้ากับคู่หมั้นของคุณในช่วงสองปีที่ผ่านมา ยกเว้นบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางศาสนา

* คุณและคู่หมั้นของคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในการขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)

* คู่หมั้นชาวไทยจะต้องผ่านการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามข้อกำหนดของสถานทูต ในการขอ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา(วีซ่า K-1)วีซ่า K-1

* คุณจะต้องมีคุณสมบัติในด้านการเงินสำหรับการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K1) (ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดในหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการสนับสนุน โดยต้องมีเงินได้ไม่น้อยกว่า 100% ของรายได้ขั้นต่ำของรัฐที่คุณอาศัยอยู่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.uscis.gov/i-864p

* คุณและคู่หมั้นจะต้องเป็นโสด และมีอิสระในการสมรสเพื่อจะได้รับ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)

* คุณจะต้องสมรสกับคู่หมั้นของคุณภายใน 90 วัน ทันที่ๆ ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) มีผลใช้ได้เพียงแค่ 90 วัน

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) มีอายุนานเท่าใด?

โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 6 เดือน เมื่อคู่หมั้นของคุณเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาคุณและคู่หมั้นชาวไทยของคุณจะต้องแต่งงานกันภายใน 90 วัน มิฉะนั้นคู่หมั้นชาวไทยของคุณจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ

 

การดำเนินการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) ใช้ระยะเวลานานเท่าใด?

ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนหรือนานถึง 8 เดือนนับจากวันที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) กับ USCIS จนถึงเวลาที่คู่หมั้นชาวไทยของคุณได้รับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ กระบวนการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ USCIS และกงสุลต่างประเทศพิจารณาคำร้อง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจะขึ้นโดยผู้ร้องหรือคู่หมั้นเพราะจะทำให้การพิจาณาล้าช้าขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว สำนักงานของเราสามารถช่วยดำเนินการที่เร็วขึ้น ซึ่งคู่หมั้นของคุณสามารถมาอยู่กับคุณที่สหรัฐอเมริกาได้เร็วขึ้น

 

อะไรคือสาเหตุที่ต้องห้ามสำหรับวีซ่าสหรัฐอเมริกา?

* ปัญหาสุขภาพ (เช่น โรคติดต่อที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีน ความผิดปกติทางร่างกาย หรือ จิตใจ)

* การมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ การใช้ ยาเสพติด, สารควบคุม หรือ สารเคมี

* ประวัติอาชญากรรม

* การมีส่วนร่วมในการค้าประเวณี

* มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาทางสังคม (เช่น พลเมืองสหรัฐฯไม่สามารถเลี้ยงดูคู่หมั้นชาวต่างชาติ/คู่สมรสได้)

* การละเมิดกับทุกกฎหมายคนเข้าเมือง (รวมถึงการส่งออกจากสหรัฐอเมริกา, การอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย, การเข้าสหรัฐฯโดยผิดกฎหมาย, และการบิดเบือน หรือ ละเว้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ หรือ เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า) หรือ

* พยายามเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 K-ETA เกาหลี K-ETA เกาหลี ลงทะเบียน passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย จดทะเบียนสมรสขอนแก่น ทะเบียนสมรส ทำวีซ่า บริการจดทะเบียนขอนแก่น บริการทะเบียนสมรส พาสปอร์ต พิกัดสมรส รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา รับทำวีซ่า โคราช รับทำสมรสขอนแก่น รับวีซ่าจีน โคราช วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สมรสพิกัดขอนแก่น สายการบิน เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท