บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร

Visatogo Pattaya วีซ่าทูโกพัทยา
รับแปลเอกสาร ไทย – อังกฤษ เพื่อยื่นขอวีซ่า

รับบริการแปลเอกสารสาขาพัทยา สำหรับการยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต สาขาพัทยา เนื่องจากบางสถานทูตต้องการเอกสารราชการแปลภาษาอังกฤษ เราจึงมี บริการแปลเอกสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่สาขาพัทยา

บริการแปลเอกสาร

 • เพื่อยื่นขอสมัครวีซ่า
 • เพื่อรับรองกงสุล-สถานทูต
 • แปลเอกสารเพื่อไปใช้ยังต่างประเทศ
 • บริการ ล่ามภาษา ในการจดทะเบียนสมรส ธุรกิจ สมาคม
 • แปลรับรอง โรตารี จากทนายความ
 • บริการขอรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หากคุณกำลังต้องการแปลเอกสารจะขอสมัครวีซ่า  เพื่อรับรองกงสุล สถานทูต  แปลเอกสารเพื่อไปใช้ยังต่างประเทศ บริการ ล่ามภาษา ในการจดทะเบียนสมรส ธุรกิจ สมาคม หรือ แปลรับรอง โรตารี จากทนายความ เราพร้อมช่วยคุณ ให้เป็นเรื่องง่าย

เราพร้อมแปลเอกสาร ในหลายภาษาดังนี้

 • อังกฤษ
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • นอร์เวย์
 • อิตาลี
 • ฟินแลนด์
 • ญี่ปุ่น
 • จีน

พร้อมบริการรับรองเอกสารที่ กรมกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือ สถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย หรือ โรตารี จากทนายความ

 ****เรามีผู้เชี่ยวชาญแปลภาษาเฉพาะทาง ที่สถานทูตรับรองคำแปล ตามเงื่อนไข

ค่าบริการแปลเอกสาร

บริการ รับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) 

หากเอกสารคุณต้องการการรับรองจากทนาย การรับรองโนตารี่ พับลิค (Notary Public)  เพื่อไปใช้ในยังต่างประเทศ หรือเพื่อความน่าเชื่อถือของเอกสาร 

Notarial Services Attorney คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสาร หรือ การรับรองสำเนาเอกสาร ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตัวจริงจากต้นฉบับ

ขอบเขตการทำงานของ Notarial Services Attorney

 • รับรองคำแปลเอกสาร/Certified True Translation
 • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร/Certified True Signature/Applicant Declaration Notary Public
 • รับรองสำเนาเอกสาร/Certified True Copy
 • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 • รับรองตัวบุคคล
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • จัดทำคำสาบาน
 • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 • ทำคำคัดค้านตราสาร
 • จัดทำบันทึกคำให้การ/Affidavit Notary Public
 • ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

บริการ ขอใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริการแปลเอกสาร

หากคุณ ยื่นขอ สมัครวีซ่าไปยังต่างประเทศ และจำเป็นต้องใช้  ใบรับรองความประพฤติ เพื่อยื่นประกอบเอกสาร ในการขอวีซ่า เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าถาวร เราบริการแนะนำให้กับคุณลูกค้า

บริการ ล่ามภาษา ในการจดทะเบียนสมรส ธุรกิจ สมาคม

บริการแปลเอกสาร

หากคุณต้องการ ล่ามในการช่วยคุณในภาษาที่สอง  หรือเป็นพยาน ในการจดทะเบียนสมรส เราพร้อมบริการคุณ รวมถึง ติดต่อหน่วยงาน เพื่อความสะดวกของลูกค้า

รวมถึงในการทำธุรกิจคุณ เรามีเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ ในการเป็นล่าม ทางธุรกิจ  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ของคุณลูกค้าบรรลุเป้าหมาย