การขอหนังสือรับรอง เดินทางเข้าประเทศไทย Certificate of Entry : COE

Certificate of Entry หรือ COE คือ?

หนังสือรับรองเพื่อสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

 

ทำไมต้องขอ COE ?

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางรัฐบาลต้องการให้การเดินทางเข้าประเทศมีความรัดกุมและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 

ขั้นตอนการขอ COE สำหรับคนไทย

มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง
 1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัพโหลดไฟล์ภาพหนังสือเดินทาง
 2. ใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบเอกสารผู้เดินทาง และอนุมัติภายใน 3 วันทำการ สามารถเช็คผลผ่านเว็บไซต์
 3. หลังจากนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมได้
 
 • การขอหนังสือรับรอง COE หลังจากได้รับการอนุมัติในขั้นต้นแล้ว
 1. ผู้เดินทางต้องทำการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ASQ, ALQ, AHQ หรือ GQ และอัพโหลดภายใน 15 วัน 
 2. หลังจากอัพโหลดเอกสารแล้ว ใช้เวลาพิจารณาเอกสารและออกหนังสือรับรอง (COE) ภายใน 3 วันทำการ
 3. หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว สามารถโหลด COE ได้จากเว็บไซต์

 

ภายหลังได้รับการอนุมัติ COE แล้ว จะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้เดินทางเข้าประเทศ ดังนี้

 1. Passport
 2. COE
 3. ใบรับรองแพทย์ตามข้อกำหนดของสายการบิน, หลักฐานยืนยันการจองสถานที่กักกันตัวที่ระบุวันเข้าพักที่เดินทางถึงประเทศไทย, สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
 4. สามารถกรอกฟอร์ม ต.8 ไว้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร
Credit: https://coethailand.mfa.go.th

 

 

อัปเดตมาตรการล่าสุด

อ้างอิงจาก

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles. Available from: https://thaiconsulatela.org/coronavirus/

Thailand’s Certificate of Entry (COE) Available from: https://coethailand.mfa.go.th

Visatogo ยินดีให้คำปรึกษา และบริการ

ครบวงจร สามารถปรึกษาได้ฟรี!!

สอบถามเพิ่มเติม

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 K-ETA เกาหลี K-ETA เกาหลี ลงทะเบียน passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย จดทะเบียนสมรสขอนแก่น ทะเบียนสมรส ทำวีซ่า บริการจดทะเบียนขอนแก่น บริการทะเบียนสมรส พาสปอร์ต พิกัดสมรส รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา รับทำวีซ่า โคราช รับทำสมรสขอนแก่น รับวีซ่าจีน โคราช วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สมรสพิกัดขอนแก่น สายการบิน เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท